Friday, May 4, 2012

Menghitung hari..

  • Dan Dia (Allah) sediakan untuk kamu di bumi ini pelbagai warna. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mahu mengambil peringatan. 
  •  Dan Dia (Allah) yang memudahkan (untuk kamu) lautan, agar kamu memperolehi daripadanya daging yang segar, dan supaya kamu mengeluarkan daripadanya perhiasan yang kamu memakainya, dan kamu melihat kapal berlayar padanya. Dan supaya kamu mencari kurnia-Nya (Allah), dan agar kamu bersyukur.
  • Dan Dia (Allah) memacakkan gunung-gunung pada bumi, supaya tidak menggoncangkan kamu, dan (dijadikan juga) sungai-sungai dan jalan-jalan, supaya kamu mendapat petunjuk.
  •  Dan diadakan-Nya (Allah) alamat-alamat (tanda-tanda), dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk (arah).
  • Apakah yang menciptakan (sama) seperti yang tidak menciptakan? Apakah kamu tidak mahu fikirkan?  
(Al-Quran:16:13-17)

Counting days ~ 31 days to go :)